Bringing the future to you
Browsing loại

Đức

Điều kiện du học nghề đức là gì?

1. Ai mới được học nghề Đức ? Ở Đức số lượng người Đức Học nghề (Ausbildung) rất nhiều.  Đó là người Đức bản xứ, người nước ngoài ở Đức hợp pháp ( định cư theo diện đoàn tụ gia đình, kết hôn với người Đức) Chưa kể lượng người trong…